maandag 24 januari 2011


Het oog uit een pauwenveer is één van de wel 120 ogen

die een volwassen mannetjespauw in zijn staart draagt.
Biologen denken dat die mooie staart ontstaan is door
natuurlijke selectie. Een oogvormig vlekkenpatroon is
bedoeld om aanvallers af te schrikken. Andere dieren
doen dat ook. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de ogen
op de vleugels van de Dagpauwoog, een vlindersoort.

 Bijgeloof                                                                                                                                                                                   
• als je pauwenveren gebruikt om een kamer mee
te versieren brengt dat ongeluk.


• als je een pauwenveer vindt brengt dat geluk.
Een lastig probleem: als je een veer vindt, wat doe je
dan? Snel weer weggooien en vooral niet mee naar
huis nemen?

Opvallend
De kleuren die we zien als we een pauwenveer bekijken, zijn geen echte
kleuren. Het zijn slechts gereflecteerde lichtstralen die wij waarnemen
als kleuren. Omdat elk stukje veer is opgebouwd uit microscopisch
dunne lagen waar lucht tussen zit, wordt het licht er door weerkaatst
met iets verschillende golflengten. Net als bij een prisma. Daardoor ontstaat die blauwgroene kleur die steeds verandert. Het veranderenvan kleur zie je bij meer vogels gebeuren. Denk maar eens aan de kop van een woerd of de vleugels van een ekster.

In een ver verleden gaven de pauwenhennen er de
voorkeur aan om te paren met de pauwhanen met de
meeste en de mooiste veren. Een mooie verentooi was
een teken van goede gezondheid. Dit heeft geleid tot
de onpraktische maar bijzonder mooie pauwenstaarten
waar de hedendaagse pauwhanen fier mee rondstappen.


Pauwen stammen af van de Fazanten-familie.
Oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost Azië, worden
pauwen al sinds eeuwen als decoratieve, half-tamme
hofhoenders gehouden.
Bron: http://www.natuurlijkgenieten.nl/

 
Ik vond dit leerzame stuk tekst en ging eens even zoeken naar mijn pauwenfoto's,
en ik zie dat elk oog weer anders is door de lichtinval.


                                            ***Dit is met een pauwenveer geschreven:

                                               trots als een pauw ben ik op mezelf niet,

                                                            maar met jullie en op jullie,

                                                      ben ik wel trots als twee pauwen.***
                                                                         
 
Omdat ik elkens weer  geniet van jullie prachtige foto's!!!

Liefs,Ger